UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ จัดกำลังพลและเยาวชนจิตอาสา บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งจุดบริการประชาขนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

R76A6Q.md.jpg

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ จัดกำลังพลและเยาวชนจิตอาสา บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งจุดบริการประชาขนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ดังนี้ - จำนวนยานพาหนะเข้าใช้บริการ 11 คัน (สอบถามเส้นทาง 1 คัน ,สุขา 1 คัน พักดื่มเครื่องดื่ม -​ คัน, บริการตรวจซ่อมยานพาหนะ -​ คัน, ร่วมกิจกรรมสันทนาการ -​ คัน บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ลูกอม 9 คัน ) - หน่วยได้เน้นรณรงค์ในเรื่อง การปฏิบัติตามวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ โดยจัดจุดถ่ายภาพ เช็คอิน พร้อมแผ่นป้าย รณรงค์ และแนะนำให้ประชาชนช่วยแชร์ในสื่อโซเชียล ให้แพร่หลายอีกด้วย ณ จุดบริการประชาชน บริเวณสี่แยกไทยแอร์โร่ว์ ถ.เลี่ยงเมือง พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 R76jXE.md.jpg R76bEv.md.jpg R76ozN.md.jpg R76DRV.md.jpg R76A6Q.md.jpg R76sWS.md.jpg