UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ จัดกำลังพลและเยาวชนจิตอาสา บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งจุดบริการประชาขนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

R72A6f.md.jpg

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ จัดกำลังพลและเยาวชนจิตอาสา บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งจุดบริการประชาขนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ดังนี้ -เวลา 0900 ทำพิธีเปิดจุดบริการประชาชน -เวลา 1300 ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประขาชน และได้มอบ อาหารพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เสียสละปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน - จำนวนยานพาหนะเข้าใช้บริการ 25 คัน (สอบถามเส้นทาง 5 คัน ,สุขา 5 คัน ,บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ลูกอม 15 คัน ) - หน่วยได้เน้นรณรงค์ในเรื่อง การปฏิบัติตามวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ โดยจัดจุดถ่ายภาพ เช็คอิน พร้อมแผ่นป้าย รณรงค์ และแนะนำให้ประชาชนช่วยแชร์ในสื่อโซเชียล ให้แพร่หลายอีกด้วย ณ จุดบริการประชาชน บริเวณสี่แยกไทยแอร์โร่ว์ ถ.เลี่ยงเมือง พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 R72jX9.md.jpg R72bED.md.jpg R72oYJ.md.jpg R72DRb.md.jpg R72A6f.md.jpg R72PMa.md.jpg R7221q.md.jpg R72CAz.md.jpg R72uL8.md.jpg R72nkR.md.jpg