UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี

R7uMIn.md.jpg

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี โดยมีนาย ชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันปากพิงตะวันตก ม.2 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 R7uMIn.md.jpg R7uIuS.md.jpg R76dwg.md.jpg R760DW.md.jpg R767J2.md.jpg R76Yh1.md.jpg