UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เรือนจำ/ทัณฑสถาน

R7ub7J.md.jpg

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เรือนจำ/ทัณฑสถาน เป้าหมาย 25 แห่ง ครั้งที่ 2 โดย ศอ.จอส. พระราชทาน ภาค 3 จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านภายนอกเรือนจำ/ทัณฑสถาน จ.พิษณุโลก นพค.34ฯ สนับสนุน ดังนี้ -กำลังพล 20 นาย พร้อมอุปกรณ์ -รถลากจูงกึ่งพ่วงชานต่ำ 1 คัน -รถขุดตักแขนยาว 1 คัน -รถบรรทุกเทท้าย 1 คัน ณ เรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

 

R7uQG1.md.jpg R7uxl2.md.jpg R7uqBy.md.jpg R7u5qD.md.jpg R7uEH9.md.jpg R7ub7J.md.jpg