ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน “ และ อาสาสมัครในพื้นที่ ดำเนินการประชาคม และลงประชามติ ในโครงการ “หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

iSNco0.md.jpg

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน “ และ อาสาสมัครในพื้นที่ ดำเนินการประชาคม และลงประชามติ ในโครงการ “หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ตามนโยบาย ผบ. นทพ. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 127 ครัวเรือน มีมติเห็นด้วย 100% หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่สำรวจ-จัดเก็บขัอมูล พื้นฐาน และความต้องการในครัวเรือน อย่างถูกต้องและเป็นระบบ เพื่อนำมาเข้าโปรแกรมประเมินผล ให้สามารถ ใช้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ม.5 บ.วัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

 

 iSNZtR.md.jpg iSN1F8.md.jpg iSNco0.md.jpg iSNgGu.md.jpg iSNRfZ.md.jpg iSNxqI.md.jpg