ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมพิธีเปิด โครงการ “ ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย และ ภัยแล้ง ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน จ.อุตรดิตถ์“

iSNBG9.md.jpg

เมื่อ 27 พ.ย.62 เวลา 1600 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมพิธีเปิด โครงการ “ ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย และ ภัยแล้ง ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน จ.อุตรดิตถ์“ โดยมี 4 หน่วยงาน ได้แก่ นพค.34 , ปภ.เขต9 ,อบจ.อุตรดิตถ์ และ ชลประทานจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกันขุดลอกอ่างเก็บน้ำบึงหล่ม เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งอย่างยั่งยืน ซึ่ง นพค.34 สนับสนุนดังนี้ -รถขุดตัก2 คัน -รยบ.เทท้าย 4 คัน -กำลังพล 12 นาย โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานฯ ณ อ่างเก็บน้ำ บึงหล่ม ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

 

iSNBG9.md.jpg iSNNlD.md.jpg iSNhBJ.md.jpg iSNkqb.md.jpg iSN3Hf.md.jpg iSNT7a.md.jpg