ภาพกิจกรรมของหน่วย

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา บก.ทท. และ ทุนการศึกษาเพิ่มเติมของ นพค.34

Srskuq.jpg

เมื่อ 27 มี.ค.61
บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา บก.ทท. และ ทุนการศึกษาเพิ่มเติมของ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้กับบุตรของกำลังพลในหน่วย จำนวนทั้งสิ้น 100 ทุน

ณ ห้องประชุม นพค.34ฯ. ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 

Srs3Mz.jpg Srskuq.jpg SrsTw8.jpg SrstDR.jpg SrswL0.jpg SrsKhu.jpg