ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 6 สุ่มตรวจหาสารเสพติดจากกำลังพลของหน่วย เพื่อกวดขันกำลังพลไม่ให้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งในการเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า

SDXMVn.jpg

เมื่อ 16 มี.ค.61 
บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ.
ดำเนินการร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 6 สุ่มตรวจหาสารเสพติดจากกำลังพลของหน่วย เพื่อกวดขันกำลังพลไม่ให้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งในการเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า โดยในโอกาสนี้ ผอ.ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย ป.ป.ส.ภาค 6 ได้ให้เกียรติร่วมสังเกตการณ์การตรวจ 
ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด
ณ นพค.34ฯ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 

SDXMVn.jpg SDXIES.jpg SDadYg.jpg SDa0RW.jpg SDa7u2.jpg