ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ.ร่วมกับ รอง ผบ.มทบ.39/ รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. พบปะประชาชนและสังเกตุการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมทั้งร่วมกันแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่

SDVqpP.jpg

เมื่อ 16 มี.ค.61บก.ทท. (นทพ.)
โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ.ร่วมกับ
 รอง ผบ.มทบ.39/ รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. พบปะประชาชนและสังเกตุการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมทั้งร่วมกันแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.บางกระทุ่ม 
ณ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

 

 

SDVRmu.jpg SDVis0.jpg SDVQ9Z.jpg SDVUbI.jpg SDVqpP.jpg SDVENt.jpg