ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. จัดผู้แทนรวมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

SDtEbR.jpg

เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๑ 
บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. จัดผู้แทนรวมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๑ 

ม.๔    บ.วังอ้อ ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โดยมีประชาชนเข้ารับฟัง จำนวน ๖๐ คน  โดยมี ปลัดอำเภอฝากท่าประจำตำบลบ้านเสี่ยวเป็นประธาน
ณ  ศาลาวัดบ้านวังอ้อ    ม.๔  บ.วังอ้อ ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

 

 

SDtOp0.jpg SDtEbR.jpg SDt538.jpg SDtUmz.jpg SDtQPq.jpg SDtxKa.jpg