bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

๘. ไก่งวง (Turkey)

ฐานการเรียนรู้ที่ ๘ ไก่งวง (Turkey)

tZZKJR.md.jpg

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๘ ไก่งวง (Turkey)

tZZTIq.md.jpg

 tZZ9Ca.jpg   

ไก่งวง(Turkey)ชื่อวิทยาศาสตร์ Meleagrisgallopavo M. gallopavoพบในอเมริกาเหนือ และ M. ocellataพบในอเมริกากลาง ไก่งวงมี 2 ชนิด คือ ขนสีขาวล้วน และขนสีบรอนช์ เปลือกไข่มีสีขาวนวลและมีจุดกระสีน้ำตาล สมาคมสัตว์ปีกของสหรัฐ (Aoultry Association) ได้กำหนดลักษณะมาตรฐานของพันธุ์ไก่งวง ไว้ 7 ชนิด (Varietics) ได้แก่ บรอนซ์ (Bronze) ไวท์ฮอลแลนด์ (White Holland) บอร์บอนเรด (Bourbon Red) นาราแกนเซท (Naragansett) ดำ (Black) สาเลท (Slate) และ เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ (Beltsville Small White)

 สำหรับผู้เลี้ยงในประเทศไทยพันธุ์ไก่งวงที่นิยมเลี้ยงได้แก่ อเมริกันบรอนซ์ (American Beonze) เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ (Beltsville Small White)

 อเมริกันบรอนช์(American Bornze)จัดเป็นไก่งวงพันธุ์หนัก ขนสีบรอนช์ปนน้ำตาลดำ ปลายขนสีขาวเล็กน้อย แข้งและนิ้วเท้าสีเทาอ่อนปนชมพูซีด ตาสีน้ำตาล จะงอยปากสีเทาอ่อน ข้อสังเกต ตัวผู้ จะมีขนคล้ายผมสีดำ แข็ง ติดอยู่ตรงบริเวณหน้าอก เป็นตัวบ่งชี้ลักษณะทางเพศของไก่งวงตัวผู้ที่อายุก่อน 12 สัปดาห์ ผลผลิตไข่ 70 ฟอง/ปีน้ำหนักเมื่ออายุ 5 เดือน เพศผู้ประมาณ 11 กิโลกรัม เพศเมียประมาณ 7 กิโลกรัม น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้ ประมาณ 15 กิโลกรัม เพศเมีย ประมาณ 9 กิโลกรัมไก่งวงพันธุ์อเมริกันบรอนช์ แนวทางและวิธีการเลี้ยง แบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง คือ เลี้ยงเพื่อการจ่าหน่ายลูกไก่งวง และ เลี้ยงเพื่อจำหน่ายเนื้อไก่งวง ไก่งวงจะเริ่มออกไข่ เมื่อไก่อายุ 6 เดือน น้ำหนักประมาณ 5 -6 กก.

 เบลท์สวิลล์สมอลไวท์(Beltsvill Small White)มีขนาดลำตัวปานกลาง และขนาดเล็ก ขนสีขาว หนังสีขาว แข้งและนิ้วเท้าสีชมพูซีด ตาสีน้ำตาล จะงอยปากสีเทา ปริมาณการไข่ ให้ผลผลิตไข่ประมาณ 80 ฟอง/ตัว/ปีน้ำหนักมาตรฐาน ไก่งวงเพศผู้น้ำหนักประมาณ 7.7 กิโลกรัม ไก่งวงเพศเมียน้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม เพศผู้หนุ่มน้ำหนักประมาณ 6.7 กิโลกรัม เพศเมียสาวน้ำหนักประมาณ 4 กิโลกรัมไก่งวง พันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์หรือ ขาวเมืองเลย

tZZ1o8.md.jpg

ลักษณะไข่ที่ดีจะต้องมีรูปร่างขนาดน้่าหนักและเปลือกตรงตามสายพันธุ์โดยที่เปลือกไข่ต้องแข็งไม่อ่อนหรือเปราะ

การฟักไข่ไก่งวงเมื่อเก็บไข่มาแล้วให้ทำความสะอาดเปลือกไข่โดยใช้น้ำเปล่าผสมน้ำยาฆ่าเชื้อชุบผ้าพอหมาดๆเช็ดเปลือกไข่โดยรอบให้ทั่วจากนั้นเช็คคุณภาพของไข่ว่าบิดเบี้ยว หรือแตกร้าวก็คัดออก ขนาดของไข่ก็เช่นกันไม่ควรเล็กหรือใหญ่เกินไป น้ำหนักโดยเฉลี่ยของไข่ประมาณ 55-60 กรัมต่อฟอง ซึ่งจะให้น้ำหนักแรกเกิดของลูกไก่ 53 กรัมต่อตัวแม่ไก่งวง 1 ตัว จะออกไข่ประมาณ 20 ฟองแม่ไก่งวงจะฟักไข่เองประมาณ30วันไข่ไก่งวงจะใช้เวลาฟักประมาณ28 วัน แต่เมื่อฟักไข่ไปได้ระยะหนึ่งคือประมาณ20-25 วันควรจะตรวจอัตราการรอดหรือว่าไข่แต่ละใบมีเชื้อตายหรือไม่โดยการใช้ไฟส่องดูที่เปลือกไข่ หากพบว่ามีเชื้อตายก็ให้คัดออก เหลือแต่ไข่ที่มีเชื้อซึ่งจะพัฒนาเป็นลูกไก่ต่อไปก็ให้แยกไว้ฟักต่อไปไก่งวงแรกเกิดถึง1เดือน ควรกกไฟหลอดไฟสีเหลือง60-100วัตต์เพื่อให้ความอุบอุ่นกับไก่งวง โดยแขวนโคมไฟสูงจากพื้นประมาณ4-5นิ้ว การกกไฟในช่วง3วันแรกจะทำให้ลูกไก่งวงใช้ไข่แดงให้หมดถ้าลูกไก่งวงใช้ไข่แดงไม่หมดจะท่าให้การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยใช้มุ้งเก่าหรือผ้าตาข่ายปิด

ลักษณะโรงเรือนควรมีโครงสร้างที่แข็งแรง มีขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนไก่ที่เลี้ยงคือ1 ตัวต่อตารางเมตร และควรมีวัสดุรองพื้นที่แห้งและสะอาด หน้าโรงเรือนต้องมีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจากภายนอกสู่โรงเรือนและจากโรงเรือนสู่ภายนอกควรบุตาข่ายป้องกันสัตว์อื่นเข้ามาภายในโรงเรือน

 อุปกรณ์ให้น้ำและอาหาร

 การทำวัคซีนเมื่อลูกไก่อายุ 21-30วัน ให้วัคซีนป้องกันโรค โดยการแทงปีกทั้ง2ข้างและให้วัคซีนป้องกันโรค อหิวาต์ ให้เมื่ออายุ 30วัน โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหน้าอก ทั้งนี้ควรให้วัคซีนนิวคลาสเซิลหลอดลมอักเสบ+และฝีดาษ กระตุ้นช่วงอายุ 3-4เดือน

 tZZwwz.md.jpg