bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

ฐานการเรียนรู้ที่ ๗ การเลี้ยงไก่ไข่

ฐานการเรียนรู้ที่ ๗ การเลี้ยงไก่ไข่

tZK4rP.md.png

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๗ การเลี้ยงไก่ไข่

ไข่ไก่ที่เห็นตามท้องตลาดหรือในร้านค้าล้วนแต่ได้มาจากฟาร์มไก่ไข่ที่มีอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยทางหน่วยงานรัฐบาลจึงมีการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยและชาวบ้านทั่วไปที่มีความสนใจที่จะเลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย โดยพันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยก็จะมีพันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์แดง เป็นต้น

tZK4rP.md.png   tZKfZe.md.jpg tZKhsl.md.jpg

 

ไก่พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์แดง หรือที่มีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า ไก่โร๊ด ซึ่งเป็นไก่พันธุ์ที่เก่าแก่อีกพันธุ์หนึ่ง ที่มีอายุกว่า 100 ปีมาแล้ว โดยได้มีการผสม และมีการคัดเลือกพันธุ์มาจากสายพันธุ์มาเลย์แดง ไก่บราห์มาส์ ไก่เซี่ยงไฮ้แดง ไก่ไวยันดอทท์ ไก่เล็กฮอร์นสีน้ำตาล และไก่พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์แดง ซึ่งมี 2 ชนิดคือ ชนิดหงอนกุหลาบ และชนิดหงอนจักร แต่ได้มีการนิยมเลี้ยงชนิดหงอนจักรกันเสียส่วนใหญ่ มากกว่าการเลี้ยงหงอนกุหลาบ

รูปร่าง

รูปร่างลักษณะของไก่พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์แดงนั้น จะมีรูปร่างค่อนข้างยาว และลึก เหมือนรูปสี่เหลี่ยมยาว มีขนสีน้ำตาลแกมแดง ผิวหนัง และหน้าแข้ง จะมีสีเหลือง แผ่นหูนั้นจะมีสีแดง ส่วนเปลือกไข่จะมีสีน้ำตาล

 

ลักษณะนิสัย

ลักษณะนิสัยของไก่พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์แดงนั้น จะมีลักษณะที่เชื่อง แข็งแรง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี เริ่มให้ไข่ได้ตั้งแต่อายุ 5 เดือน ไปจนถึง 6 เดือน ให้ไข่ได้ปีละ 280-300 ฟอง โดยประมาณ น้ำหนักตัวที่โตเต็มที่แล้ว ในเพศผู้นั้นจะหนัก 3.1-4.0 กิโลกรัม ในเพศเมียหนัก 2.2-4.0 กิโลกรัม

อุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงไก่ไข่

การเลี้ยงไข่ไก่เพื่อเป็นอาชีพ หรือเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นการค้านั้น จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ที่จำเป็น และสำคัญนับตั้งแต่ระยะที่ไก่ไข่นั้นเป็นลูกไก่ ไปจนถึงระยะเวลาให้ไข่

1.อุปกรณ์การให้อาหารไก่ มีอยู่หลากหลายรูปแบบที่นิยมใช้กันมากก็มีอยู่ 4 ชนิด นั่นก็คือ

1.1 อุปกรณ์สำหรับให้อาหารแบบถาด จำนวน 1 ถาด จะใช้กับลูกไก่ที่มีอายุ 1-7 วัน ได้จำนวน 100 ตัวโดยประมาณ วางไว้ที่ใต้เครื่องกก เพื่อหัดให้ไก่นั้นกินอาหารเป็นเร็วขึ้นนั่้นเอง

1.2 อุปกรณ์สำหรับให้อาหารแบบรางอาหาร ที่ทำด้วยไม้ พลาสติก สังกะสี เอสล่อน ที่ทำเป็นรางยาวเพื่อให้ไก่ได้ยืนกินอาหารได้ข้างเดียว หรือจะเป็นสองข้าง รางอาหารนี้มีจำหน่ายโดยทั่วไป มีอยู่ 2 ขนาด คือ ขนาดเล็กสำหรับลูกไก่ และขนาดใหญ่ใช้กับไก่ที่มีอายุ 2 สัปดาห์โดยประมาณ

1.3 อุปกรณ์สำหรับให้อาหารแบบถังอาหาร ที่ทำขึ้นมาจากพลาสติก หรือเอสล่อนก็ได้ จะเป็นถังอาหารที่อยู่ในลักษณะแขวน ซึ่งมีขนาดเดียวเป็นมาตรฐาน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 16 นิ้ว มีเส้นรอบวง 50 โดยประมาณ หลังจากที่ลูกไก่ที่เลี้ยงนั้นอายุได้ 15 วัน ไปแล้ว อาจจะใช้ถังอาหารแบบแขวนได้ และทำการให้อาหารด้วยถังให้อาหารไปตลอด

1.4 รางอาหารแบบอัตโนมัติ ซึ่งโรงเรือนที่มีขนาดกว้าง 10-12 เมตรโดยประมาณ จะใช้รางอัตโนมัติจำนวน 2 แถว แล้วทำการเพิ่มถังแขวนเพิ่มอีกจำนวน 6-8 ถัง ต่อไก่จำนวน 1,000 ตัว แต่ถ้าโรงเรือนที่มีความกว้างเกิน 12 เมตรขึ้นไปแล้ว ควรตั้งรางอาหารเกิน 4 แถว ขึ้นไป ได้เลย เพื่อเพียงพอต่อความต้องการของไก่ที่อยู่ภายในโรงเรือนั่นเอง

 tZKhsl.md.jpg

  1. อุปกรณ์ให้น้ำเรื่องของอุปกรณ์ให้น้ำนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามช่วงอายุของไก่ ซึ่งอุปกรณ์ให้น้ำที่นิยมใช้กันนั้นก็มีอยู่ 2 แบบ คือ

2.1 อุปกรณ์ให้น้ำแบบรางยาว รางยาวนั้นอาจจะทำขึ้นจากสังกะสี เอสล่อน หรือพลาสติก

2.2 อุปกรณ์ให้น้ำแบบมีฝาครอบ ซึ่งเป็นภาชนะสำหรับให้น้ำที่มีความนิยมใช้มาก เพราะเมื่อใช้แล้วมีความสะดวก และมีจำหน่ายอยู่ทั่วไป มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้กัน

 

3.อุปกรณ์การให้แสง เนื่องจากแสงสว่างนั้นมีความจำเป็นต่อการมองเห็นของไก่ ซึ่งไม่ว่าเวลากินอาหาร กินน้ำ หรือทำกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ แสงสว่างนั้นก็ยังมีความสำคัญต่อการให้ไข่ของไก่อีกด้วย ดังนั้น ภายในโรงเรือนนั้นจะต้องมีอุปกรณ์การให้แสงสว่างอย่างพอเพียงนั้น จะทำให้ไก่ไข่ออกไข่ได้ดีอีกด้วย

โดยทั่วไปแล้วนิยมที่จะทำการติดตั้งหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างภายในโรงเรือน ซึ่งหลอดไฟที่มีความนิยมใช้กันมากภายในโรงเรือน คือ หลอดกลมธรรมดา และหลอดนีออน หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็สามารถใช้ได้นั่นเอง

กฎของการให้แสงสว่างสำหรับการเลี้ยงไก่ นั่นก็คือ

  1. ระยะเวลาของการให้แสงนั้นจะไม่เพิ่มขึ้นภายในช่วงเวลา 8-16 สัปดาห์
    2. ไม่ลด ระยะเวลาของการให้แสงหลังจากที่แม่ไก่เริ่มไข่

 

การให้แสงสำหรับไข่ในประเทศไทย ควรทำดังนี้
1. ไก่อายุ 0-2 วัน ระยะเวลาของการให้แสง 22 ชั่วโมง
2. ไก่อายุ 3-4 วัน ระยะเวลาของการให้แสง 20 ชั่วโมง
3. ไก่อายุ 5-6 วัน ระยะเวลาของการให้แสง 18 ชั่วโมง
4. ไก่อายุ 7-8 วัน ระยะเวลาของการให้แสง 16 ชั่วโมง
5. ไก่อายุ 9-10 วัน ระยะเวลาของการให้แสง 14 ชั่วโมง
6. ไก่อายุ 11 วัน ถึง 16 สัปดาห์ ระยะเวลาของการให้แสง 13 ชั่วโมง
7. ไก่อายุ 17 สัปดาห์ ระยะเวลาของการให้แสง 13.5 ชั่วโมง
8. ไก่อายุ 18 สัปดาห์ ระยะเวลาของการให้แสง 14 ชั่วโมง
9. ไก่อายุ 19 สัปดาห์ ระยะเวลาของการให้แสง 14.5 ชั่วโมง
10. ไก่อายุ 20 สัปดาห์ ระยะเวลาของการให้แสง 15 ชั่วโมง
11. ไก่อายุ 21 สัปดาห์ ระยะเวลาของการให้แสง 15.5 ชั่วโมง
12. ไก่อายุ 22 สัปดาห์ ระยะเวลาของการให้แสง 16 ชั่วโมง

 การให้อาหาร และอาหารที่ให้ไก่ไข่กิน

tZKB0t.jpg

อาหารไก่ไข่

อาหารนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆ สำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งเป็นตัวแปรของการขายไก่ไข่ว่าเรานั้นจะได้กำไร หรือขาดทุน เนื่องจากต้นทุนการผลิตนั้นจะอยู่ที่ 60-70 เปอร์เซนต์โดยประมาณ ของต้นทุนอาหารทั้งหมดจะเป็นอาหารไก่ อาหารของไก่ไข่นั้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่นอกจากจะทำให้ไก่เจริญเติบโต ใช้อาหารในการดำรงชีพ ที่สำคัญนำอาหารไปช่วยในเรื่องของการผลิตไข่อีกด้วยโดยเฉพาะโปรตีนในอาหารที่ไก่ควรได้รับ ช่วงที่พัฒนารังไข่ต้องอยู่ที่ 18เปอร์เซนต์โปรตีน

การเลี้ยงไก่หากจะต้องการลดต้นทุนในการผลิตนั้น จะต้องทำการลดในส่วนของอาหารลงนั่นเอง การให้อาหารไก่นั้นจะต้องให้อย่างพอเหมาะ และเพียงพอต่อความต้องการของไก่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการให้ไข่ที่ดีของไก่นั่นเอง

 การทำวัคซีนไก่ไข่

ตารางโปรแกรมการทำวัคซีนในไก่ไข่

 ตารางเปรียบเทียบการใช้อาหารเลี้ยงไก่ไข่สูตรประหยัดและลดต้นทุน

อาหารสำเร็จรูป

อาหารผสม

อาหารลดต้นทุน

 

1หัวอาหารไก่ไข่18เปอร์เซ็นต์โปรตีน

1ต้นกล้วยหั่น  4.4เปอร์เซ็นต์โปรตีน

 

2ปลายข้าว 6.8เปอร์เซ็นต์โปรตีน

2รำอ่อน  13.6เปอร์เซ็นต์โปรตีน

 

3ข้าวเปลือก 6.7เปอร์เซ็นต์โปรตีน

3ปลายข้าว  6.8เปอร์เซ็นต์โปรตีน

 

 

4กากน้ำตาล  4.5เปอร์เซ็นต์โปรตีน

7-8ฟอง

4-5ฟอง

3ฟอง

 

อัตราการเลี้ยงเทียบกับไก่ 10 ตัว โดยไก่แต่ละตัวใช้อาหาร 1.4 กรัมต่อตัวต่อวัน

หมายเหตุการเริ่มเลี้ยงครั้งแรกเมื่อไก่อายุ 16 สัปดาห์ ไก่ต้องเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปที่มีคุณค่าทางโภชการสูงครบถ้วนเพื่อช่วยในการฟอร์มรังไข่ให้พร้อมก่อนการออกไข่แล้วจึงค่อมปรับสูตรอาหาร

tZKzQI.md.jpg