bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดผู้แทนร่วมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

SDtu9k.jpg

เมื่อ 11 มี.ค.61 

บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดผู้แทนร่วมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

ลงพื้นที่ ม.2 บ.ลุ่ม ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์  โดยมี ปลัดอำเภอฝากท่า ประจำตำบลบ้านเสี้ยวเป็นประธาน 
มีประชาชนเข้ารับฟัง จำนวน 50 คน  ณ ม.2 บ.ลุ่ม ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

 

 

SDt6bv.jpg SDtu9k.jpg SDtnpE.jpg SDt8NN.jpg