UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ผู้บังคับบัญชา

นพค.34 สนภ.3 นทพ. นพค.34ฯ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ นพค.34 สนภ.3 นทพ.”

qZprZD.md.jpg

วันที่ 27 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. นพค.34ฯ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ นพค.34 สนภ.3 นทพ.” บริเวณหน้า นพค.34 สนภ.3 นทพ. อ. เมือง จ. พิษณุโลก​ เพื่อแบ่งปันอาหารปรุงสำเร็จ ข้าวสวย และอาหารแห้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์​ COVID-19 และกำลังพลของหน่วยฯ ได้นำอาหารแห้ง มาร่วมแบ่งปัน ณ บริเวณหน้า นพค.34 สนภ.3 นทพ. ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. นพค.34ฯ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ นพค.34 สนภ.3 นทพ.”

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิด-19

qZplmQ.md.jpg

วันที่ 27 พ.ค.63 นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิด-19 สนามกีฬาในร่ม 1 แห่ง ,สระว่ายน้ำ 1 แห่ง,ห้องสมุด 1 แห่ง รวม 3 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ความปรารถนาดี จากกองทัพไทย ให้กับผู้รับตรวจด้วย ณ พื้นที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.)...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการจัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ นพค.34 สนภ.3 นทพ.”

qZpNeb.md.jpg

วันที่ 26 พ.ค.63 เวลา 1500 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการจัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ นพค.34 สนภ.3 นทพ.” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 และการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนในพื้นที่ใกล้ที่ตั้งหน่วย ตามนโยบาย ผบ.นทพ. "นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา" พ.อ. ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 ฯ ได้พบปะ กับผู้มารับอาหาร และได้ถือโอกาส มอบหน้ากากอนามัยให้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย ณ บริเวณทางเข้าหน่วย นพค.34 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการจัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ นพค.34 สนภ.3 นทพ.”

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ ช่วยเหลือภัยแล้ง

qZptnR.md.jpg

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ จำนวน 3 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายน้ำ จำนวน 3 เที่ยว ปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร มีผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวน 32 ครัวเรือน ประชากร 109 คน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบาย ผบ.นทพ. “นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือ ความสุขของเรา” ณ ม.1 บ.น้ำใคร้ ต.น้ำใคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ ช่วยเหลือภัยแล้ง

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ นพค.34 สนภ.3 นทพ.”

qZa6DI.md.jpg

วันที่ 25 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ นพค.34 สนภ.3 นทพ.” บริเวณหน้า นพค.34 สนภ.3 นทพ. อ. เมือง จ. พิษณุโลก​ เพื่อแบ่งปันอาหารปรุงสำเร็จ ข้าวสวย และอาหารแห้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์​ COVID-19 ณ บริเวณหน้า นพค.34 สนภ.3 นทพ. ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ นพค.34 สนภ.3 นทพ.”

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิด-19
 2. นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ ช่วยเหลือภัยแล้ง
 3. นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิด-19
 4. นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19 นพค.34 /ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท. จ.อุตรดิตถ์

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม